Telefon: +420 737 633 730 | Email: oms.sumperk@seznam.cz | Adresa: Nemocniční 53, Šumperk, 787 01 | ČÚ: 1900457369 / 0800 | IČ: 67777813

Novinky

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen jsou rušeny!!!

autor: | 03. 05. 2021 | Nezařazené, Novinky

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen jsou ZRUŠENY!!! Pro objasnění situace přikládáme viz níže, oficiální vyjádření ČMMJ k pořádání zkoušek ze dne 1. 5. 2021.Omlouváme se za vzniklé potíže.

Helena Procházková, jednatelka ČMMJ OMS Šumperk

ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s.
Lešanská 1176/2 a, 141 00 Praha 4; tel. 221 592 961, www.cmmj.cz

1.května 2021, Praha

Vážené dámy a pánové,

Na základě informací, Vám upřesňuji další výklad ke konání kynologických zkoušek.
Na základě části I. bodu 4) písm. e) uvedeného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.04.2021 je možné pořádat zkoušky stanovené předmětnými zákony, tzn. zkouška pro získání osvědčení pro vydání prvního rybářského lístku, zkouška pro získání osvědčení pro ustanovení rybářským hospodářem a rybářskou stráží, zkouška z myslivosti, zkouška pro myslivecké hospodáře, zkouška loveckých psů z výkonu a sokolnické zkoušky, a to za dodržení stanovených pravidel, kdy zkoušek se může přítomně účastnit max. 10 osob a další max. 3 osoby z řad veřejnosti.

V případě zkoušek loveckých psů jde o jinou zkoušku, jejíchž složení je podmínkou stanovenou právním předpisem pro výkon určité činnosti, týká se to Podzimních zkoušek ohařů a ostatních plemen, Lesních zkoušek ohařů a ostatních plemen, Zkoušky vodní práce, Zkoušky z norování nováčků, Barvářských zkoušek a Všestranných zkoušek ohařů a ostatních plemen, Barvářských zkoušek honičů a všechny individuální zkoušky, zkoušky potřebné pro použití psa loveckého plemene pro výkon práva myslivosti dle příslušných ustanovení Zákona o myslivosti v platném znění.
Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen se bohužel na tuto výjimku nevztahují, neboť se zde nezadává lovecká upotřebitelnost. Proto se dnešním dnem musí všechny zkoušky vloh zrušit do odvolání.
Je potřeba řídit se platnými nařízeními, které platí pro danou dobu konání akce. Dále je potřeba postupovat dle Zkušebního řádu.

S pozdravem „Myslivosti a kynologii zdar!“

Kateřina Zborníková
tajemník kynologické komise