Telefon: +420 737 633 730 | Email: oms.sumperk@seznam.cz | Adresa: Nemocniční 53, Šumperk, 787 01 | ČÚ: 1900457369 / 0800 | IČ: 67777813

Logo ČMMJ bílé
Okresní myslivecký spolek Šumperk
Jak se stát myslivcem

Vážení zájemci o 1. lovecký lístek,

Okresní myslivecký spolek Šumperk každoročně pořádá pro milovníky přírody a myslivosti kurz pro zájemce o 1. lovecký lístek. Kurz bude probíhat o víkendech v průběhu měsíce ledna, února a první týden v březnu 2022. Po ukončení kurzu, výcviku ve střelbě a roční praxi se konají zkoušky, na jejichž základě mohou adepti požádat o vydání loveckého lístku.

Kurz bude zahájen 2. ledna 2022 v 08:00 hodin v aule Zemědělské školy v Šumperku, Zemědělská 3.

Harmonogram přednášek na rok 2022

Poplatek za kurz je stanoven na  6.000 Kč

Poplatek za kurz je možné uhradit osobně na sekretariátu OMS, nebo na bankovní účet 1900457369 / 0800 – variabilní symbol : rodné číslo.

Příprava a zkoušky uchazečů o 1. lovecký lístek bude probíhat na základě Směrnice ČMMJ , s k organizování zkoušek z myslivosti.

Přihlášku do kurzu naleznete v příloze.

Kurz zahrnuje:

·         náklady na teoretickou přípravu v délce cca 75 hodin

·         náklady na praktickou přípravu (střelba z brokovnice a kulové zbraně)

·         poplatek do fondu pomůcek

·         členský příspěvek (včetně zákonného pojištění) na dva roky

·         závěrečné zkoušky

Přihláška do kurzu

Výukové materiály


Skupina I.

a)      dějiny lovectví a myslivosti a myslivecké spolkové činnosti

b)      význam myslivosti, myslivecká kultura, myslivecká etika

c)      osobnost myslivce, myslivecká mluva, myslivecké zvyky a tradice


Skupina II.

a) právní předpisy o myslivosti, o zbraních a střelivu, o ochraně přírody a krajiny, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat proti týrání, právní předpisy EU a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti

b) řízení myslivosti

c) plány mysliveckého hospodaření a myslivecká statistika

Skupina III.


Myslivecká zoologie a biologie zvěře ( znalost hlavních rozpoznávacích znaků zvěře a  způsobu jejího života )


Skupina IV.


a) chov zvěře ( včetně umělého chovu zvěře a základní technologie )

b) péče o zvěř ( včetně přikrmování zvěře, výstavby a údržby mysliveckých zařízení )

c) ekologie a ochrana přírody, ochrana zvěře a zlepšování životního a přírodního prostředí zvěře, předcházení škodám působených zvěří, vztah k ostatním volně žijícím živočichům, etologie, její využití v myslivecké praxi a pohoda zvěře


Skupina V.


a) myslivecká kynologie ( znalost plemen a skupin loveckých psů, řádného chovu, výchovy a výcviku, vedení a použití loveckých psů)

b) nemoci loveckých psů ( příznaky nemocí a jejich léčení )

c) nemoci zvěře ( znalost nejdůležitějších nemocí zvěře, předcházení nemocem a jejich léčení)


Skupina VI.

a) lovecké zbraně a střelivo, pomůcky a zařízení ( pravidla jejich používání a bezpečnostní opatření )

b) základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti


Skupina VII.


a) způsoby lovu zvěře včetně odchytu a lovecká pravidla

b) lovecké stopařství
c) ošetřování zvěřiny, úprava a hodnocení loveckých trofejí

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat!!! Na tel : 737 633 730.

Legislativa spojená se zkouškami z myslivosti

Legislativním rámcem pro zkoušky z myslivosti je zejména vyhláška MZe č. 244/2002 Sb., která provádí zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. Právo pořádání zkoušek z myslivosti pro ČMMJ, z. s. vzniká na základě pověření MZe č. 2/2002 ze dne 20. 9. 2002, čj. 6725b 2002 – 5050.

Na tyto dokumenty navazuje směrnice ČMMJ k organizování zkoušek z myslivosti (v přiložených dokumentech) aktualizovaná roku 2017, která mimo jiné pověřuje a opravňuje jednotlivé okresní myslivecké spolky k pořádání zkoušek