Telefon: +420 737 633 730 | Email: oms.sumperk@seznam.cz | Adresa: Nemocniční 53, Šumperk, 787 01 | ČÚ: 1900457369 / 0800 | IČ: 67777813

Logo ČMMJ bílé
Okresní myslivecký spolek Šumperk
Vyznamenání ČMMJ

Návrhy na vyznamenání ČMMJ OMS Šumperk rok 2021!!

Návrhy na vyznamenání a ocenění je možno předkládat OMS v průběhu celého roku. Vhodnou příležitostí k předání je konání Okresního mysliveckého sněmu, který se bude v letošním roce konat dne 30. října v KKC Rapotín. Aby se předání na sněmu mohlo uskutečnit, je třeba návrhy podat do konce září 2021.Návrhy je nutné řádně odůvodnit. Je nezbytné se při tom důsledně řídit směrnicí.

Českomoravská myslivecká jednota ve snaze ocenit obětavou práci vykonanou ve prospěch myslivosti, ochrany zvěře a jejího životního prostředí a rozvoje mysliveckých tradic, propůjčuje myslivecká vyznamenání svým členům, právnickým osobám, organizačním jednotkám ČMMJ, významným osobnostem veřejného života a též nečlenům, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj myslivosti. Vedle vyznamenání lze udělit i věrnostní medaili, čestné uznání a čestné členství.

Nejvyšším vyznamenáním ČMMJ je Čestný myslivecký řád, který je propůjčen jen výjimečně pouze fyzickým osobám a je výrazem hluboké úcty a vysokého uznání za zcela mimořádné zásluhy o rozvoj myslivosti.

Vyznamenání „Za zásluhy o myslivost“ je propůjčováno ve třech stupních – zlatý, stříbrný a bronzový odznak za zásluhy v myslivecké činnosti nebo za aktivní činnost ve prospěch naší myslivosti na úseku chovatelském, organizátorském, vzdělávacím, vědeckém, uměleckém a zachovávání mysliveckých tradic.

Věrnostní medaile může být udělena členům, kteří se aktivně účastní myslivecké činnosti a jsou nepřetržitě členy ČMMJ nejméně 30 let a může být opakovaně udělena po dalších 10 letech nepřetržitého členství.

Směrnice na propůjčení vyznamenání