Telefon: +420 737 633 730 | Email: oms.sumperk@seznam.cz | Adresa: Nemocniční 53, Šumperk, 787 01 | ČÚ: 1900457369 / 0800 | IČ: 67777813

Příspěvky 2021

Členství v ČMMJ je jednotné a je organizováno zpravidla dle místa trvalého pobytu členů nebo podle zájmu členů; člen prokazuje členství platným členským průkazem.

Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u pobočného spolku (např. okresní myslivecký spolek Šumperk). Řádné členství vzniká rozhodnutím pobočného spolku o přijetí a po zaplacení vstupního členského příspěvku.

Člen platí členský příspěvek OMS, který ho eviduje.

Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s. Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.

Evidence členů vedou v rámci své působnosti OMS, centrálně sekretariát ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS.

Pro platbu členských příspěvků využívejte bezhotovostní platbu bankovním převodem nebo osobně v kanceláři ČMMJ OMS Šumperk.

Pro rok 2021 zůstává výše příspěvků stejná jako v roce 2020 -viz tabulka níže.

V platebním příkazu použijte celé rodné číslo jako variabilní symbol; konstantní symbol: 0308; poznámka k platbě: ČP 2021.

Je možné uhradit najednou členský příspěvek až na 3 roky – v tomto případě napište do poznámky: ČP 2021-23.

Číslo účtu OMS Šumperk: 1900457369 / 0800

Po připsáním platby na bankovní účet OMS vám členský průkaz s potvrzením zašleme na e-mail nebo adresu vašeho bydliště.

Základní členský příspěvek

základní členský příspěvekvarianta MINIMUMvarianta STANDARDvarianta EXCLUSIVE
výše ČP celkem1000 Kč1200 Kč1700 Kč
zůstává OMS (klubu)504 Kč504 Kč504 Kč
odvod celkem496 Kč696 Kč1196 Kč
odvod pojištění300 Kč500 Kč1000 Kč
odvod sekretariát191 Kč191 Kč191 Kč
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ5 Kč5 Kč5 Kč

Snížený členský příspěvek I.

důchodci od 65 let, studenti do 26 let (potvrzení o studiu), invalidé v nejvyšším stupni postižení ( potvrzení o invaliditě)

varianta MINIMUMvarianta STANDARDvarianta EXCLUSIVE
výše ČP celkem650 Kč850 Kč1350 Kč
zůstává OMS (klubu)223 Kč223 Kč223 Kč
odvod celkem427 Kč627 Kč1127 Kč
odvod pojištění300 Kč500 Kč1000 Kč
odvod sekretariát122 Kč122 Kč122 Kč
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ5 Kč5 Kč5 Kč

Snížený členský příspěvek II.

myslivci a lesníci z povolání, kteří prokáží pojištění u zaměstnavatele

varianta MINIMUM
výše ČP celkem750 Kč
zůstává OMS (klubu)540 Kč
odvod celkem210 Kč
odvod pojištění0 Kč
odvod sekretariát205 Kč
odvod fond pro podporu a rozvoj ČMMJ5 Kč